ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ

Food service

Food service

Since 1965, APOLLONION has established tradition in puff pastry products, croissants, peasant dough, yeast brioze and bread.

For more than 25 years active in wholesale sales to a wide range of businesses such as restaurants, hotels, cafés, airlines, canteens etc. large organizations H of Company development strategy and partnerships with the biggest names in the industry in Europe, allowed to use cutting edge technology in its proprietary production facilities.

Today APOLLONION connects with unique success unparalleled traditional quality with modern production methods and equipment, ensuring constant qualitative and quantitative results.

The empowerment of the market due to this very combination of careful selection of raw materials, robust mechanical equipment, stable and certified production process system continuous control critical points in the production chain and strict quality control.

So APOLLONION able to offer exquisite and innovative products, a wide range of options that can meet the ever-changing tastes of consumers.

At the same time, the movement of products APOLLONION by privately owned fleet of trucks, with cooling the recording system and everyday customer service with innovative pricing and distribution system of a vehicle (method ex van), enable a fully coordinated ordering while safeguarding the flexibility and immediacy needed by the professional.


The comprehensive technical support, strong infrastructure in human resources and training every professional client ensures fast and effective cooperation and excellent quality product.