ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ο σεβασμός στον καταναλωτή ανέκαθεν βασική φιλοσοφία της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ

Franchising

Franchising

The Company aims to develop outlets, covering the wide range of options, the nutritional needs and habits of consumers, regardless of age and sex, from morning till night, with products based on Greek and European recipes, fresh quality and innovative. And all this in a pleasant, modern, clean and functional environment contemporary aesthetics with highly trained staff and excellent service.

APOLLONION Branches can operate in three types

 • LARGE: 130-140 m2 main rooms, 140 m2 auxiliary spaces.
 • MEDIUM: 90-100 m2 main rooms, 90-100 m2 auxiliary spaces.
 • SMALL: 50-60 m2 main rooms, 80 m2 auxiliary spaces. 

APOLLONION SA provides each franchisee:


 • Recognizable brand
 • Accumulated experience
 • Development course
 • Cooperation in selecting the property and its evaluation methods
 • Expertise in the design, construction and organization of the store
 • Sufficiency products
 • Continuous support
 • System Recruitment, Training and Evaluation staff
 • Control and Support System for the operation
 • Marketing Support
 • Product Development
 • Quality Control System
 • Sanitary Control System
 • Centralized agreements with suppliers
 • Centralized traditions
 • Long-term franchising contracts